Basis GGZ


Basis GGZ is er voor lichte tot matige psychische aandoeningen.
Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:
• Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
• Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet). Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen.
• Een combinatie van gesprekken en e-Health.


De meeste behandelingen in de Basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.


Om in aanmerking te komen voor behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben.
Download hier de checklist met de voorwaarden die in de verwijsbrief moet staan.


Doof & Co. verzorgt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.