Behandelaanbod

Behandelaanbod voor kinderen

Doof & Co biedt de verschillende behandelvormen aan:


Begeleiding hechtingsrelatie tussen dove baby en horende/dove ouders;


Psychiatrische screening m.b.t. ASS, ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen in combinatie met doofheid en andere handicaps;


Gezinsgesprekken rondom rouw, acceptatie, plaats van de handicap in het gezin;


EMDR (techniek voor traumaverwerking) voor getraumatiseerde klachten (PTSS) van dove kinderen; enkelvoudige trauma’s (o.a. pestervaringen, taxivervoer, traumatische gebeurtenissen rondom ziekenhuiservaringen);


EMDR voor PTSS klachten van ouders van dove kinderen (o.a. ziekenhuiservaringen, hechtings- en schuldvragen rondom de handicap(s) van hun kind);


Cognitieve Gedragstherapie en/of EMDR voor angstklachten (o.a. enkelvoudige fobie, paniekstoornis, depressie);


Steunend-gestructureerde gesprekken over verliesverwerking, gehoorverlies, seksualiteit, identiteit en schoolproblemen;


Groepsaanbod m.b.t. lotgenoten (b.v. kinderen van dove ouders, autonomieproblematiek, faalangst).


Horende kinderen van dove ouders kennen een eigen problematiek die regelmatig ook in psychiatrische problemen uitmonden. Ook deze groep kan bij Doof & Co terecht voor hulp bij hun problemen.