Behandelaanbod


Doof & Co biedt de verschillende behandelvormen aan:


Cognitieve Gedragstherapie is een actieve behandelvorm waarin we eerst samen kijken waar klachten vandaan komen. Hierbij kijken we naar problemen maar ook naar de rol van jouw doofheid. We leren je nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld zelfstandig leren om negatieve gedachten om te zetten in reële gedachten, oefenen met nieuw gedrag zoals opkomen voor jezelf en oefenen met het overwinnen van je angsten. In de therapie gaan wij dit samen oefenen en daarna ga je dit zelf in het dagelijks leven uitvoeren. Hierdoor ontstaat vaak meer vertrouwen in je eigen handelen, je krijgt minder negatieve gedachten en voelt jij je vrijer. 


EMDR (Eye Movement Desensitisation en Reprocessing) is een traumaverwerkingsmethode. Deze techniek werkt goed bij PTSS (zie klachten). Aangrijpende herinneringen worden bij deze techniek opgeroepen en tegelijkertijd worden afleidende taken uitgevoerd. Hierdoor wordt de spanning die het herinneringsbeeld oproept langzaam minder. Door EMDR komt de herinnering tot rust en heeft deze minder effect op je.
Bekijk ook de voorbeeldvideofilmpjes EMDR in Beeld.


Schematherapie is een behandeltechniek die erop gericht is om beschadigde basisbehoeften te helen. Verschillende ervaringsgerichte technieken worden je aangeleerd waardoor je zelfstandig met pijnpunten in het dagelijks leven om te gaan. Deze behandeling wordt vaak geboden bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek (zie klachten).


Systeemtherapie kan worden aangeboden als onderdeel van de behandeling als jouw klachten ook invloed hebben op jouw partner en/of gezin. Partner, ouders en/of kinderen kunnen worden uitgenodigd om met elkaar te zoeken naar een goede en plezierige manier van omgaan met elkaar.


Medicamenteuze ondersteuning wordt alleen geboden door de psychiater van Doof & Co, uiteraard in overleg met jou. Medicatie kan een steuntje in de rug zijn zodat je meer kan profiteren van de behandeling en de verstoorde psychische balans wordt hersteld.


Steunend-gestructureerde gesprekken kunnen helpen bij het in kaart brengen van problemen die jouw dagelijks leven verstoren. We kijken naar alle factoren die van invloed zijn op (het ontstaan) van klachten en geven daar waar nodig psycho-educatie. Hierdoor krijg je weer grip op jouw leven en lukt het weer om zelf problemen op te lossen.


Groepstherapie kan helpen bij het oefenen van nieuwe vaardigheden. In de groep zitten cliënten met dezelfde problemen. Het delen en samen oefenen maakt dat jij je gesteund voelt om in het dagelijks leven echt te gaan oefenen met de nieuwe vaardigheden, b.v. het aanpakken van (sociale) angstklachten.


Het behandelaanbod van Doof & Co. wordt afgestemd op de communicatieve vaardigheden van cliënten.