Behandelaanbod


Doof & Co streeft naar een optimaal behandelaanbod dat goed aansluit bij dove en slechthorende cliënten, hun familie en sociale netwerk.


De medewerkers van Doof & Co zijn dusdanig opgeleid dat zij in staat zijn om in de Nederlandse Gebarentaal of NmG te communiceren met dove en slechthorende cliënten. Als het nodig is, kunnen we een tolk inzetten voor een optimale communicatie.


Vanuit een emancipatorische visie streeft Doof & Co naar vergroting van de ‘empowerment’ van de dove/slechthorende cliënt. Naast het onder ogen zien van de beperkingen die doofheid/slechthorendheid met zich mee brengen, richten de medewerkers van Doof & Co zich op het bekrachtigen en uitbreiden van de competenties van de cliënt. Hierdoor worden cliënten zelfredzaam en leren zij, binnen hun eigen mogelijkheden, omgaan met psychische problemen.


Naast de doofspecifieke kennis en vaardigheden zijn de professionele hulpverleners van Doof & Co getraind in de ‘state of the art’-technieken van hun vakgebied. Zij zullen zich intensief bezighouden om deze technieken toegankelijk te maken voor dove en slechthorende cliënten.


HKZMet trots kunnen we melden dat Doof & Co het HKZ certificaat heeft behaald. Dit certificaat is afgegeven door kennisorganisatie Dekra. Het HKZ Certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan dat Doof & Co. voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.


Doof & Co heeft een goedgekeurde GGZ-kwaliteitsstatuut. Deze is in te zien op de praktijk en kunt u inzien bij tab PRAKTISCH.


Generalistische Basis GGZ

De zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening valt onder de Basis GGZ.

Lees verder...

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ is er voor de behandeling van ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen.

Lees verder...

Behandelvormen

Doof & Co verzorgt een breed behandelaanbod Basis GGZ en Specialistische GGZ voor dove en slechthorende cliënten.

Lees verder...