CliËntenraad


Bij Doof & Co zorgt de cliëntenraad voor de belangen van alle cliënten. Belangrijk is dat de cliëntenraad de kwaliteit van de hulpverlening, de ontwikkelingen volgt en meedenkt over nieuwe plannen. Iedere zorginstelling is volgens de wet verplicht een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad vertegenwoordigt dus alle cliënten en bestaat op dit moment uit 3 personen. We komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar voor overleg met of zonder directie.


Een cliëntenraad heeft het recht om advies te geven en informatie te krijgen. Bijvoorbeeld over een reorganisatie of financiële zaken. Over deze en andere onderwerpen wordt de cliëntenraad om advies of instemming gevraagd. De cliëntenraad wordt gevraagd om mee te denken over zaken waar cliënten mee te maken krijgen. Een voorbeeld is het meedenken over vragenlijsten voor cliënten. Is de vragenlijst voor alle cliënten duidelijk genoeg? Is de taal te moeilijk? Wanneer er geen goedkeuring gegeven wordt door de cliëntenraad, dan moet de directie de plannen aanpassen.


Het is belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de behandeling van cliënten en ook geen informatie krijgen over de behandelingen.

Mocht u suggesties voor de cliëntenraad hebben of iets willen vragen, dan kunt u hen bereiken via email: clientenraad@doofenco.nl