DoelgroepEN


Doven hebben hun eigen taal en cultuur. Hier zijn wij bij Doof & Co. ons goed van bewust en nemen dit mee in onze benadering en behandelaanbod. Het opgroeien in een horende wereld is niet altijd makkelijk en roept vaak frustraties, boosheid en pijn op. Wij vinden het belangrijk om deze ervaringen een plek te geven, te leren hoe je hiermee om kan gaan en te zoeken naar je eigen kracht en kwaliteiten om een waardevol leven op te bouwen.


Slechthorenden hebben een ander leven dan doven maar worstelen even goed met het participeren in de horende samenleving. Jouw auditieve beperking is vaak relatief onzichtbaar waardoor de horende omgeving vaak vergeet om zich aan te passen aan jou. Veel slechthorenden lukt het goed om mee te draaien in de horende wereld maar dit kost regelmatig heel veel energie en kan tot klachten leiden. De goede balans tussen meedoen en goed voor jezelf zorgen vraagt aandacht en leidt soms tot lastige keuzes. Bij Doof & Co. hopen we een goede gesprekspartner te kunnen zijn die samen met jou zoekt naar keuzes die bij jou passen met respect voor jouw grenzen.


Doven met CI kunnen zich makkelijker bewegen in zowel de horende wereld als in de doven gemeenschap en kunnen zich meestal zowel in het Nederlands als in de Nederlandse Gebarentaal uitdrukken. Toch lopen zij soms tegen problemen en dilemma’s aan die hen uit hun evenwicht brengen en psychische problematiek veroorzaken. Zo worstelen sommigen met hun identiteit en met de vraag waar hoor ik thuis. Zij kunnen zich soms zo goed aanpassen aan hun omgeving dat zij zichzelf vergeten. Bij Doof & Co zoeken we samen uit wat bij jou als mens past en hoe je hiermee wil omgaan in de buitenwereld.


Plotsdoven maken de zeer aangrijpende ervaring mee waarin zij plotseling hun gehoor kwijtraken. Zij verliezen daarmee vaak meer dan hun gehoor alleen en moeten zich op vele levensgebieden aanpassen. Dit vraagt vaak het uiterste van de plotsdove en zijn of haar familieleden en kan psychische problematiek veroorzaken. Bij Doof & Co kunnen we de plotsdove helpen zoeken naar de innerlijke kracht om deze moeilijke periode aan te kunnen en hun leven een nieuwe draai te geven. 


Laatdoven hebben te maken met geleidelijk of snel afnemend gehoor. De onzekerheid die dit met zich meebrengt kan veel angst en somberheid veroorzaken. Ze weten immers niet waarop zij kunnen rekenen. Kan ik volgend jaar nog werken in deze baan? Kan ik straks mijn kleinkinderen nog horen spreken? Het omgaan met hun ongewisse toekomst zal in de behandeling veel aandacht krijgen. Bij Doof & Co zullen wij hen technieken aanbieden om met hun verlieservaringen om te kunnen gaan.