Klachtenregeling


Als u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u werd benaderd, kunt u in gesprek gaan met de betrokken behandelaar en hoofdbehandelaar van Doof & Co. 


Als een gesprek met de betrokkenen niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van Doof & Co. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Doof & Co.


De klachtcommissie is onafhankelijk en zal jouw klacht onderzoeken. De commissie zal gesprekken hebben met alle betrokkenen rondom de klacht (u en de betrokken behandelaar). Binnen twee maanden zullen zij een advies uitbrengen aan de leidinggevenden van Doof & Co. Je wordt binnen een week ook van dit advies op de hoogte gesteld.

Je kunt een mail met de beschrijving van uw klacht sturen naar de klachtcommissie. De klachtcommissie neemt dan zo snel mogelijk contact op. Het emailadres is: klachtcommissie@doofenco.nl

Ook kunt u zich richten tot de geschillencommissie van de individuele behandelaren:
Jeantine Janse: https://scag.email-provider.eu/link/6df46d2qn1/gknzfodiob/xeg6pvnuc6/khg43rrnnl/op0jqdhgcr
Claudia de Vries: https://www.nvpa.org/klacht-indienen 
Lieke Doornkate: https://www.psychotherapie.nl/service-en-diensten/klachtenregeling