Vragenlijsten

BSI vragenlijst (Brief Symptom Inventory)
De BSI vragenlijst meet allerlei klachten en hoe erg deze zijn. Bijvoorbeeld somberheid, angst en lichamelijke klachten. De vragenlijst is vertaald in Nederlandse Gebarentaal door Merel van Zuilen. De cliëntenraad van Doof & Co heeft meegedacht over deze lijst en vindt deze lijst het meest cliënt-vriendelijk.
De vragenlijst wordt regelmatig afgenomen om te zien of uw klachten veranderen door de behandeling. Soms zal u de vragenlijst thuis ontvangen via de mail. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van deze film in Gebarentaal.


CQi-vragenlijst (Consumer Quality Index)
is een vragenlijst die vraagt naar de tevredenheid over de behandeling die u heeft gekregen. Ook bereikbaarheid, communicatie en locatie worden nagevraagd.
De vragenlijst wordt regelmatig afgenomen om onze diensten te verbeteren. Deze lijst is door Marte Bolraap vertaald in Nederlandse Gebarentaal en kunt u erbij houden als wij de vragenlijst via de mail naar u sturen.


EFT Vragenlijst (EmotionallyFocusedTherapy)
Bij Doof & Co wordt u behandeld voor psychische of psychiatrische problemen. Soms hebben die problemen ook invloed op uw relatie of uw gezin. Dan kan Doof & Co relatiegesprekken aanbieden waardoor problemen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Bij de relatietherapie kunnen vragenlijsten gebruikt worden om problemen te verhelderen. Op verzoek van de relatietherapeut kunnen deze vragenlijsten gebruikt worden.
De vragenlijst is vertaald in Nederlandse Gebarentaal door Marte Bolraap en Tobias de Ronde. EFT is een model voor relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie, waar wij goede ervaringen mee hebben.

Film 1 - Vragenlijst 1. Hulpvraag en wensen relatietherapie
Deze vragenlijst gaat over uw hulpvraag en de verwachtingen van de relatietherapie.

Film 2 - Vragenlijst 2.  Achtergrond, gezin van herkomst
Deze vragenlijst gaat over uw klachten, uw levensgeschiedenis van vroeger tot nu, uit wat voor gezin u zelf komt en uw huidige situatie in de relatie.

Film 3 - Vragenlijst 3.Inventarisatie onderdelen relatie
In deze vragenlijst vragen we naar onderwerpen waarover jullie het samen eens zijn en onderwerpen waarover juist meer ruzie of meningsverschil hebben.